Biuletyn Informacji Publicznej MPEC Leszno
 
Strona główna » Jednostki organizacyjne » Dyrektor pionu » Dyrektor Naczelny (Prezes Zarządu)

Dyrektor Naczelny (Prezes Zarządu)


Dyrektor Naczelny (Prezes Zarządu) jest odpowiedzialny za:

1. Dyrektor Naczelny  jest odpowiedzialny za:

a) prawidłowe funkcjonowanie i rozwój Spółki dla zaspokajania potrzeb 
 mieszkańców Gminy Leszno w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną oraz
 świadczenie usług,
b) przygotowywanie koncepcji rozwoju, strategii i programów działania Spółki
 oraz ich wdrożenie i konsekwentną realizację,
c) dobrą opinię i wysoką pozycję Spółki w społeczeństwie,
d) kształtowanie polityki personalnej Spółki, zgodnie z obowiązującymi
 przepisami prawa,
e) nadzór nad działalnością inwestycyjną Spółki i ochroną środowiska,
f) nadzór i kontrolę wszystkich obszarów działalności Spółki,
g) wydawanie wewnątrzzakładowych aktów normatywnych regulujących
 całokształt działalności Spółki,
h) funkcjonowanie Systemu Zarządzania jakością , wg normy ISO 9001:2000,
i) prawidłową eksploatację (obsługa, konserwacja, remonty) urządzeń
 ciepłowniczych będących we władaniu Spółki, zgodnie z obowiązującymi
 normami, zasadami technicznymi i ekonomicznymi, aktami prawnymi,
 możliwościami technicznymi,
j) projektowanie i wdrażanie norm jakości oraz innych przedsięwzięć
 rozwojowych w zakresie doskonalenia procesów produkcji i dystrybucji
 ciepła,
k) realizację zadań i przedsięwzięć Spółki w zakresie ochrony środowiska oraz
 racjonalizacji wykorzystania ciepła,
l) utrzymanie w gotowości, oraz rozwój techniczny i technologiczny systemu
 ciepłowniczego Leszna,
m) analizę i kontrolę pracy systemu ciepłowniczego,
n) koordynację - dysponowanie mocą cieplną, projektowanie urządzeń
 ciepłowniczych, świadczenie usług w zakresie ciepłownictwa
 i ogrzewnictwa,
o) przygotowywanie koncepcji polityki marketingowej Spółki oraz ich realizację,
p) właściwą pracę służb obsługi odbiorców.Typ jednostki: Dyrektor pionu
Autor informacji: Ewa Panowicz
Informację wprowadził: Dariusz Groń
Opublikowany dnia: 2017-08-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-08-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.